Fasader og glasstak

 

Fasadeløsninger i glass og aluminium. Dette er med på å skape moderne uttrykk på nye og rehabiliterings prosjekter.

 

ALUMINUMFASADER

Fasadesystemet har mange kombinasjonsmuligheter og er et særdeles fleksibelt byggemateriale som utrykker og skaper byggets særpreg. Glass og aluminium gir muligheter for å skape spennende utrykk, imøtekomme tekniske krav, samt å slippe inn dagslys

Aluminiumfasader med glass krever minimalt med vedlikehold utover vanlig renhold. Det prosjekteres og dimensjoneres etter enhver tid gjeldende krav. Dette er løsninger med lang levetid.

Glassfasader tegnes ofte for å slippe inn dagslys, og skape lyse lokaler. Man må da tenke på solskjerming, som kan gjøres i glasset, eller utenpåliggende systemer som for eksempel screens. Her er det mange muligheter, og dette gjøres ofte i samarbeide med energiberegningen på prosjektet. Her blir det oppgitt ønsket U-verdi og solskjerming grad.

Motoriserte åpningsluker som er koplet opp mot eksisterende SD anlegg, værstasjoner eller brannsentraler er også en del av våre leveranser.

Glasstak

Glasstak, over atrium, eller for å forbinde to bygningskropper, er med på å skape en åpen løsning som slipper naturen og lyset inn i bygningen. Det er viktig å velge riktig system, og tenke på sammenkoblinger mot tilstøtende konstruksjoner. Det vil i de fleste tilfeller være behov for underliggende stålkonstruksjoner for å ivareta statikk. Her samarbeider vi med byggets rådgivere samt stålleverandør. Vi har også løsninger for komfort ventilasjon og brann ventilasjonsluker. Vi er behjelpelig med valg av riktig glass, som tilfredsstiller kravet til glass i tak.

Stort råvarelager

Vi har stort råvarelager bestående av aluminiumsprofiler til glassvegger og rekkverkssystemer, glassplater til glassvegger og rekkverk. Dørkarmer, himlingsprofiler, hengsler, låsekasser, vridere og beslag til våre veggkomponenter. Komplette skilleveggkomponenter med plater og profiler. Videre festemidler og tilbehør for komplette løsninger.

Skal vi jobbe sammen?

Kontakt oss på:

post@nordicalutek.no
anbud@creonordic.no
Bjellandveien 26, 3172 VEAR

+47 90 21 40 00